Toca Kitchen 2 là một trò chơi nấu ăn được phát hành bởi nhà sản xuất Toca Boca AB trên cả hai nền tảng Android và iOS