Termux

Termux cung cấp một môi trường nhập lệnh Linux trên nền tảng Android, được đánh giá cao bởi người sử dụng, là một ứng dụng mã nguồn mở có thể làm việc trực tiếp mà không cần phải root hoặc cài đặt. Một ưu điểm khác của Termux là nó có một trang Wiki riêng biệt giới thiệu một cách chi tiết, rất nhiều Plugins, một cộng đồng người dùng lớn, và tương tác sâu sắc với Android cả phần cứng và phần mềm.

Termux giả lập một công cụ dòng lệnh trên Android để giúp bạn nhập lệnh Linux một cách dễ dàng, hoàn toàn tích hợp các lệnh Linux, cho phép lắp đặt các dòng lệnh công cụ hack trên điện thoại. Termux hỗ trợ bash và vỏ zsh, chỉnh sửa các file với nano và vim ngôn ngữ, truy cập vào Server với ssh, lập trình ngôn ngữ C với kêu vang, thực hiện và gdb, Python, git và hỗ trợ lật đổ, trò chơi dựa trên sự ủng hộ frotz.
Termux đi kèm với một số công cụ có thể giúp bạn hack như hydra hoặc nmap, trình biên dịch cài đặt (Clang, Rust, Gò, vv) và phiên dịch (Bash, Perl, Python, vv), các công cụ kỹ thuật đảo ngược. Termux cũng có thể chạy Metasploit-framework cho phép bạn một số công cụ hack từ Kali Linux.

Các tính năng chính của Termux

- công cụ dòng lệnh Emulate trên Android.
- Tích hợp đầy đủ với các lệnh Linux.
- Nhiều công cụ để hỗ trợ hack.
- Trình biên dịch, kỹ thuật đảo ngược.
- Nhiều ngôn ngữ lập trình ".