Nova Launcher Prime APK 6.2.0

by
รุ่น: 6.2.0 (เวอร์ชั่นเก่า)

รุ่น: 6.2.0

Package: com.teslacoilsw.launcher

เกี่ยวกับ: Nova Launcher Prime สำหรับ Android มือถือเอพีเค

ขนาดไฟล์: 11.9 MB

ผม: Android 5.0 – 5.1.1 (ระดับ API 21)

อัปโหลด: January 2020

ทุกรุ่น

รุ่น: 6.2.2

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 11.8 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 6.2.1

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 11.9 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 6.2.0

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 11.9 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 6.1.11

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 11.7 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 6.1.10

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 10.0 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 6.1.7

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 10.5 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 6.1.5

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 10.3 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 6.1.3

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 10.2 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 6.0-beta3

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 9.3 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 5.5.4

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 8.5 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 5.5.3

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 8.4 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 5.5.1

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 8.4 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 5.5-beta5

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 8.3 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 5.4.1

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 3.8 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 5.4-beta2

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 8.0 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 5.0.1

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 7.1 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 5.0

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 7.1 MB

เข้าชม: 3930

รุ่น: 4.3.1

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 6.2 MB

เข้าชม: 3930

apk ที่คล้ายกัน

1 สายพันธุ์

รุ่น: 3.0.257.33841

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 26.8 MB

เข้าชม: 106

25 คะแนนโหวต

21 สายพันธุ์

รุ่น: 3.21

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 51.7 MB

เข้าชม: 270

25 คะแนนโหวต

3 สายพันธุ์

รุ่น: 8.1.0-4429924

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 2.2 MB

เข้าชม: 266

25 คะแนนโหวต

3 สายพันธุ์

รุ่น: 4.5.1

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 15.6 MB

เข้าชม: 284

25 คะแนนโหวต

1 สายพันธุ์

รุ่น: 1.0

อัปโหลด: January 2020

ขนาดไฟล์: 11.5 MB

เข้าชม: 207

26 คะแนนโหวต