AutoScout24

AutoScout24 is the largest online car market in Europe and offers about 2 million vehicles, allowing you to find any model you are interested in, can find cars by many different criteria, save Your favorite search results and view them offline. For those who want to buy a car, you can interact directly with your friend to negotiate on the price.

AutoScout24 ถือได้ว่าเป็นตลาดรถยนต์ชั้นนำของยุโรปซึ่งคุณสามารถค้นหารถยนต์รุ่นใหม่หรือรถมือสองและโต้ตอบกับผู้ซื้อโดยตรงหากมีความจำเป็นต้องซื้อรถยนต์ รถยนต์จะทำการค้นหาตามเกณฑ์เช่นยี่ห้อรุ่นราคาอนุญาตให้เรียงลำดับผลลัพธ์การค้นหาตามราคาสีหรือเกณฑ์อื่น ๆ บันทึกรายการที่คุณชื่นชอบ หากคุณมีความสนใจในการรวบรวมรถยนต์ให้ดาวน์โหลดแอพนี้เพื่อสำรวจ


AutoScout24 ช่วยให้คุณค้นหารถยนต์ทั่วยุโรปแกลเลอรี่ภาพรถพร้อมโหมดดูตัวอย่างและซูมบันทึกภาพเพื่อดูแบบออฟไลน์หรือซิงค์รายการโปรดของคุณระหว่างแอพและเว็บ ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมโยงและแชร์โฆษณากับครอบครัวเพื่อนและคนอื่น ๆ ผ่านทางอีเมล, Facebook หรือ Twitter อ่านนิตยสาร AutoScout24 - รายงานผลการทดสอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์การซื้อรถยนต์และการขาย

คุณสมบัติของ AutoScout24:

- ตลาดขายรถยนต์ในยุโรป

- ค้นหารถยนต์ตามเกณฑ์หลายอย่าง

- บันทึกแคตตาล็อกรถที่ชอบ

- คลังภาพของรถยนต์พร้อมโหมดแสดงตัวอย่าง

- บันทึกผลการค้นหา

 

วิธีใช้ AutoScout24

เลือกยี่ห้อรุ่นราคาและเกณฑ์เพิ่มเติม

ทำการค้นหาในท้องถิ่นและบันทึก

จัดเรียงผลการค้นหาตามราคาสีหรือเกณฑ์เพิ่มเติม

บันทึกรายการโปรดของคุณ

โทรหาผู้ขายโดยตรงผ่านแอพ