BBC Media Player

BBC Media Player może być używany w połączeniu ze stronami internetowymi i aplikacjami BBC w celu zapewnienia odtwarzania wideo i audio na urządzeniach z Androidem.

Po pobraniu tej aplikacji będziesz nadal korzystać ze swoich ulubionych witryn i aplikacji BBC na zwykłych urządzeniach z Androidem. Za każdym razem, gdy odtwarzasz wideo lub audio, BBC Media Player rozpocznie odtwarzanie zawartości.


Pamiętaj, że informacje o doświadczeniu użytkownika są gromadzone podczas korzystania z aplikacji BBC Media Player. Jeśli nie jesteś zadowolony, że jest on uwzględniony w naszym raporcie użytkowania, możesz zainstalować aplikację. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić

Funkcje BBC Media Player

• Komunikacja sieciowa - pełny dostęp do Internetu.

To uprawnienie pozwoli BBC Media Player na dostęp do Internetu, aby można było z niego korzystać.


• Narzędzia systemowe - zapobiegają przejściu telefonu w tryb uśpienia i pobraniu uruchomionych aplikacji.

Po udzieleniu tego uprawnienia aplikacja BBC Media Player może zapobiec zasypianiu telefonu podczas oglądania programu.

• Telefon - odczytaj status i tożsamość telefonu (tylko Android Honeycomb i poniżej).

Podanie tego uprawnienia pozwoli aplikacji BBC Media Player mieć status kontaktu telefonicznego i powiadomi aplikację, gdy zadzwoni telefon lub trwa połączenie. Korzystamy z tego uprawnienia tylko po to, aby BBC Media Player wstrzymał odtwarzanie podczas odbierania połączeń i tymczasowo obniżył głośność podczas odbierania wiadomości lub innych powiadomień podczas oglądania programu. Aplikacja BBC Media Player nie może uzyskiwać dostępu do danych osobowych, numerów telefonów ani numerów IMEI ani przechowywać ich.