BBC Media Player

BBC Media Player kan worden gebruikt in combinatie met BBC-websites en -toepassingen voor het afspelen van video en audio op Android-apparaten.

Na het downloaden van deze app blijft u uw favoriete BBC-websites en -apps gebruiken op gewone Android-apparaten. Elke keer dat u een video of audio afspeelt, zal BBC Media Player starten en het afspelen van de inhoud afhandelen.


Houd er rekening mee dat gebruikerservaringsinformatie wordt verzameld wanneer u de BBC Media Player-applicatie gebruikt. Als u niet tevreden bent dat het in ons gebruiksrapport is opgenomen, kunt u de applicatie installeren. Ga voor meer informatie naar

Functies van BBC Media Player

• Netwerkcommunicatie - volledige internettoegang.

Met deze toestemming heeft BBC Media Player toegang tot internet, zodat u deze kunt afspelen.


• Systeemhulpprogramma's - voorkomen dat de telefoon in de sluimerstand gaat en actieve applicaties downloadt.

Nadat u deze toestemming heeft verleend, kan de BBC Media Player-applicatie voorkomen dat uw telefoon in slaap valt tijdens het kijken naar het programma.

• Telefoon - lees telefoonstatus en identiteit (alleen Android Honeycomb en lager).

Als u deze toestemming geeft, kan de BBC Media Player-toepassing de status van telefooncontact hebben en de toepassing op de hoogte stellen wanneer er een telefoon overgaat of een gesprek wordt gevoerd. We gebruiken deze toestemming alleen om ervoor te zorgen dat BBC Media Player het afspelen pauzeert bij het ontvangen van oproepen en tijdelijk het volume verlaagt bij het ontvangen van berichten of andere meldingen tijdens het kijken naar het programma. De BBC Media Player-applicatie heeft geen toegang tot en kan geen persoonlijke informatie, telefoonnummers of IMEI-nummers opslaan.