Company name: CÔNG TY TNHH ONLINE VIỆT NAM
Address: Số 173 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nova Launcher Prime APK 6.1.7

by
Version: 6.1.7 (Old version)

Version: 6.1.7

Package: com.teslacoilsw.launcher

About: Nova Launcher Prime for Android mobile Apk

File size: 10.5 MB

me: Android 5.0 – 5.1.1 (API level 21)

Uploaded: January 2020

All versions

Version: 6.2.2

Uploaded: January 2020

File size: 11.8 MB

Views: 3237

Version: 6.2.1

Uploaded: January 2020

File size: 11.9 MB

Views: 3237

Version: 6.2.0

Uploaded: January 2020

File size: 11.9 MB

Views: 3237

Version: 6.1.11

Uploaded: January 2020

File size: 11.7 MB

Views: 3237

Version: 6.1.10

Uploaded: January 2020

File size: 10.0 MB

Views: 3237

Version: 6.1.7

Uploaded: January 2020

File size: 10.5 MB

Views: 3237

Version: 6.1.5

Uploaded: January 2020

File size: 10.3 MB

Views: 3237

Version: 6.1.3

Uploaded: January 2020

File size: 10.2 MB

Views: 3237

Version: 6.0-beta3

Uploaded: January 2020

File size: 9.3 MB

Views: 3237

Version: 5.5.4

Uploaded: January 2020

File size: 8.5 MB

Views: 3237

Version: 5.5.3

Uploaded: January 2020

File size: 8.4 MB

Views: 3237

Version: 5.5.1

Uploaded: January 2020

File size: 8.4 MB

Views: 3237

Version: 5.5-beta5

Uploaded: January 2020

File size: 8.3 MB

Views: 3237

Version: 5.4.1

Uploaded: January 2020

File size: 3.8 MB

Views: 3237

Version: 5.4-beta2

Uploaded: January 2020

File size: 8.0 MB

Views: 3237

Version: 5.0.1

Uploaded: January 2020

File size: 7.1 MB

Views: 3237

Version: 5.0

Uploaded: January 2020

File size: 7.1 MB

Views: 3237

Version: 4.3.1

Uploaded: January 2020

File size: 6.2 MB

Views: 3237

Similar Apks

21 variants

Version: 3.21

Uploaded: January 2020

File size: 51.7 MB

Views: 206

25 votes

1 variants

Version: 3.0.257.33841

Uploaded: January 2020

File size: 26.8 MB

Views: 95

25 votes

Version: 8.1.0-4429924

Uploaded: January 2020

File size: 2.2 MB

Views: 218

25 votes

Version: 4.5.1

Uploaded: January 2020

File size: 15.6 MB

Views: 252

25 votes

Version: 1.0

Uploaded: January 2020

File size: 11.5 MB

Views: 179

26 votes